Home O nás Pes Kočka Hlodavec Články

Dehydratace

Dehydratace je velmi závažný stav u koček i psů, který může poměrně rychle vést k selhání ledvin a úhynu zvířete. Může postihnout každé zvíře a to docela rychle.

Dehydratace znamená v latině nedostatek vody. Tělo savců obsahuje přibližně 70% vody. Voda je prostředí, ve kterém probíhají veškeré chemické procesy nutné k životu. Jakmile se její obsah sníží, život je ohrožen.

K dehydrataci může dojít pochopitelně při nedostatku vody k pití - to se týká především parného léta, kdy se zvyšují její ztráty. Velmi často řešíme dehydrataci u akutního onemocnění trávicího traktu spojeného s průjmem nebo zvracením. Na hraniční dehydrataci spojenou až s kómatem se může zvracející zvíře dostat během několika hodin! Hrozí pak  kolaps krevního oběhu a akutní selhání ledvin s vysokým rizikem úhynu. Při mírnějším stupni dehydratace je zvíře apatické, odmítá žrát a může zvracet, i když je žaludek v pořádku.

Nebezpečná je i dehydratace postupná v důsledku chronických onemocnění, při kterých zvíře málo pije a/nebo hodně močí (např. podávání odvodňovacích léků při srdečním onemocnění, chronické selhávání ledvin).

Jak dehydrataci poznat? U koček jsou na první pohled vidět vpadlé oči - jakoby zapadly do očních důlků. U psů i koček se dělá jednoduchý test s kožní řasou. Vezmete zvíře za kůži na krku, trochu potáhnete a pustíte. Pokud se nevrátí okamžitě zpátky, jedná se o dehydrataci. Čím pomaleji se kůže vrací na původní místo, tím je stav vážnější.

V případě dehydratace je důležitý čas - čím dříve se stav zavodnění těla vrátí k normálu, tím lépe. U lehkých dehydratací stačí podpořit pití rehydratačního roztoku. U závažnějších stavů je nutná infuzní terapie. Ta musí probíhat kontrolovanou rychlostí - pokud by byla příliš rychlá, hrozí jednak otok plic, jednak rychlé vyloučení vody z těla a prohloubení dehydratace. Čím je zvíře menší, tím je takové riziko vyšší, proto je vhodná krátkodobá hospitalizace a infuze prováděná infuzní pumpou.

Jak závažné dehydrataci zabránit?

Pochopitelně zajistit dostatek tekutin k pití. Zejména v létě množství vody ztrojnásobit.

Nevystavovat zvířata zvýšeným teplotám, kdy se ztráty vody prohlubují.

V případě opakovaného zvracení nebo průjmu ihned vyhledat lékařskou pomoc.

U starších zvířat včas zareagovat na celkové chátrání a postupně se snižující příjem potravy. Mimo jiné dochází právě k dehydrataci, která prognózu velmi zhoršuje.

zpět