Home O nás Pes Kočka Hlodavec Články

Epilepsie

Epilepsie je onemocnění mozku, které se projevuje ztrátou kontroly nad tělem. Může být vrozená, pak postihuje zvíře už od mládí, mnohem častěji je ovšem získáná, typicky u starších zvířat.

Mozek si můžeme představit jako elektrickou síť, neboť její jednotlivé části si opravdu spolu "povídají" pomocí elektrických signálů. Epilepsie je vlastně vyzkratování části této sítě a ta přestane na nějakou dobu fungovat . Mohou to být vteřiny i desítky minut, záleží na tom, jak rychle se tělu podaří nahodit zase pojistky.

Epileptický záchvat má různou podobu. Lehčí případy nemusíte ani postřehnout, zvíře se na několik vteřin zarazí, ztuhne nebo se třese a nereaguje na oslovení. Pak se zase rozejde jakoby nic. Typický záchvat už nepřehlédnete, zvíře se začne třást, pak upadne na bok a má křeče, u tlamy se objeví pěna. Po odeznění záchvatu je nějakou dobu zmatené. Epileptický záchvat majitele vždy pořádně vyděsí a oprávněně, neboť trvá-li dlouho, může dojít k selhání srdce a úhynu.

Příčiny epilepsie nejsou zcela jasné, svou roli hrají úrazy hlavy nebo skryté mrtvice, ale není to jediný důvod. Jedná se o diagnózu, kde je stále co objevovat.

Léčba je naštěstí známá a u většiny zvířat účinná. Zvíře musí denně dostávat barbituráty, které snižují dráždivost mozku. Vzhledem k dlouhodobému používání léků je nutné pravidelně kontrolovat činnost jater nebo zrovna nasadit hepatoprotektiva.

Zatímco epilepsie u starších zvířat se zvládá dobře, u mladých pacientů je vždy velmi nebezpečná - záchvaty bývají intenzivní, časté a dlouhé. Není výjimkou, že hned první záchvat zvíře dokáže zabít, nedostane-li se mu včas pomoci.  Každý záchvat trvající déle než 5 minut vyžaduje okamžité vyhledání veterinárního ošetření.

Epilepsie, která dobře reaguje na léčbu, zvíře nijak neomezuje ani mu nezkracuje život. Přesto je vhodné zvíře nepřepínat ani fyzicky ani psychicky.

Výskyt epilepsie hlaste vždy při změně lékaře, zejména v případě nutnosti náhlého chirurgického zákroku (úraz). Epileptický pacient nesmí dostat určité léky běžně používané k anestezi.

zpět na hlavní stranu