Home O nás Pes Kočka Hlodavec Články

Selhání ledvin

Selhání ledvin znamená vždy přímé ohrožení života zvířete. Přestanou-li ledviny fungovat, nevytváří se moč, díky které jsou z těla vylučovány škodlivé látky, které se v těle přirozeně vytváří nebo jsou přijímány s potravou.

Pokud ledviny přestanou fungovat náhle, např. v důsledku otravy, infekce, úrazu nebo při ucpání močové trubice, zvíře vypadá jako otrávené - odmítá potravu, zvrací, má průjem (i krvavý), hodně pije, močí více nebo naopak velmi málo, je apatické až obluzené. Náhlé selhání ledvin může během několika dnů skončit úhynem a vždy vyžaduje intenzivní léčbu, často i hospitalizaci.

Ledviny mohou také selhávat postupně, což je velmi časté u starších zvířat, zejména u koček. Takové zvíře delší dobu neprospívá - hubne, méně mu chutná, jeho srst je matná a zhrublá, více pije a močí, mívá průjem, páchne mu z tlamy, občas zvrací, bývá zmatené. Ledviny ještě z části fungují, a tak je otrava zplodinami mírnější.

Oba stavy se prolínají, tj. chronické selhání ledvin přechází v konečné fázi v akutní (ledviny přestanou fungovat zcela), akutní selhání zase v chronické(ledviny byly poškozeny natolik, že po léčbě začala zpětně fungovat jen jejich část).

Selhání ledvin vždy vyžaduje dlouhodobou léčbu a dietní opatření, dieta musí obsahovat nízkou hladinu fosforu a přiměřené množství lehce stravitelných bílkovin, jsou tedy nutné speciální granule a kapsičky nebo konzervy, ke kterým se nesmí nic přidávat. Zakázané jsou zejména přídavky masa a masových výrobků, mléka, sýrů a vajec.  

Diety jsou často méně chutné než krmivo, které jste podávali dosud, a tak může být problém na ně zvíře navyknout. Začněte konzervami nebo kapsičkami, které před podáním trochu přihřejete, aby se zvýšila jejich vůně a chuť. Nechce-li zvíře jíst z misky, zkuste mu podávat malá sousta z ruky. Krmte často po malých dávkách, aby se příliš nezatěžoval oslabený žaludek, zvíře mívá za sebou řadu dní, kdy nejedlo vůbec a ještě zvracelo. Jakmile se příjem potravy obnoví, můžete přejít na granule (můžete pochopitelně zůstat na konzervách nebo obě dietní formy kombinovat.)

V žádném případě se nesnažte do zvířete dietu dostat násilím, vypěstuje si k ní odpor a dobrovolně ji pak přijímat nebude. Je to o velké dávce trpělivosti a času. Čím dříve se zvíře podaří převést na dietu, tím větší je šance na zlepšení stavu a prodloužení doby přežívání.

A jaká je prognóza?

Záleží na stupni poškození ledvin, stáří zvířete a doby trvání nemoci, než začala být léčena. Akutní selhání ledvin u mladých zvířat má lepší prognózu než chronické selhání ledvin u zvířat starých. Zahájí-li se léčba včas a ledviny byly před onemocnění v dobrém stavu, je možné i úplné vyléčení.

Chronické selhání ledvin vyléčit nelze, neboť jsou nevratně poškozeny Při odpovídající léčbě a dodržování dietního režimu lze ale život zvířete významně prodloužit a zejména zkvalitnit.

zpět