Home O nás Pes Kočka Hlodavec Články

Císařský řez

Proč?

Fena rodí 58-70 dní od zapuštění (obvykle 63.den), kočka 57-71 dní od zapuštění (obvykle 63.-66.den). U koček jsou potíže při porodu výjimečné, u fen k nim dochází častěji, především u malých plemen, málopočetých vrhů (velké plody) či starších prvorodiček. Císařský řez je volbou v případě ztíženého porodu (viz níže), který nelze vyřešit jinak.

Kdy?

Jakýkoliv vnější zásah do porodu je nutné pečlivě zvažovat, neboť může mít negativní dopad na průběh porodu, mléčnost matky a její vztah k mláďatům. Majitel by měl  přivést rodičku na vyšetření nebo alespoň zatelefonovat do ordinace, když:

  • 70 dnů od připuštění nejeví příznaky porodu

  • má více jak 5 hodin viditelné kontrakce a nedošlo k narození  prvního mláděte

  • má v průběhu porodu intenzivní kontrakce déle než 30 minut bez  narození dalšího mláděte

  • porod se zastavil, tj. rodička nemá kontrakce déle jak 6 hodin (fena), resp. 24 hodin (kočka) a v děloze jsou ještě plody

  • porod trvá déle než 24 hodin (fena), resp. 30 hodin (kočka)

  • do 3 hodin po narození posledního mláděte nebyly vypuzeny všechny placenty

V těchto případech se jedná o ztížený porod. O tom, zda je nutný císařský řez, rozhoduje veterinární lékař po vyšetření zvířete.

Jak?

Zákrok se provádí v plné narkóze a zahajuje se stejně jako kastrace: řezem kůže od pupku směrem k pánvi v délce zhruba 5-15 cm, pak se nůžkami rozstřihnou břišní svaly v místě jejich středového spojení. Děloha se velmi opatrně vybaví do rány a nařízne tak, aby nedošlo k velkému krvácení a jedním otvorem bylo možné vybavit plody z obou děložních rohů. Po vybavení všech mláďat se otvor v děloze sešije ve dvou vrstvách a po kontrole krvácení se postupně sešijí břišní svaly, podkoží a kůže. K šití se používají speciální vstřebatelné materiály, stehy v kůži je ale vhodné po 14 dnech vyjmout. Po ukončení operace se aplikují analgetika pro snížení pooperační bolesti, antibiotika a rehydratační roztok obohacený o aminokyseliny a vitamíny pro urychlení rekonvalescence. Rána se zalepí a zvíře se navleče do „košilky“ (pruban). Fena se předává majiteli částečně nebo zcela probuzená, kočka spící (jiný typ použité narkózy).

Jaké jsou možné komplikace?

Vzhledem k tomu, že zákrok probíhá v plné anestezi a otevírá se břicho, jsou možné postanestetické i pooperační komplikace, např. vnitřní krvácení, embolie, selhání ledvin, sepse, pooperační kýla apod. Riziko pooperačních komplikací je vyšší u obézních nebo starších zvířat, dále u zanedbaných porodů, kde došlo k odúmrti plodů a jejich následnému rozkladu.
Volejte, pokud fena (kočka) ztrácí vědomí, ztěžka dýchá, je zcela apatická (nereaguje na oslovení nebo pohlazení), do 24hodin po operaci nezačne močit nebo nepije, opakovaně zvrací, má teplotu.

Co potom?

Fenu (kočku) uložte na její místo a nechte ji v klidu procitnout. Mláďata neoddělujte, ale kontrolujte chování feny /kočky. Některé matky po císařském řezu potomky ignorují.
2-3 dny podávejte feně (kočce) kašovitou potravu, nejlépe masový vývar s rýží.

Pravidelně kontrolujte ránu, můžete koupat v řapíku. Po dvou týdnech od operace, je-li rána čistá a bez strupů, přijďte na vytažení stehů.

zpět