Home O nás Pes Kočka Hlodavec Články

Kastrace psů

Proč?

Vykastrovaný pes si tolik nehlídá teritorium a je méně agresivní. Hárající feny ho nechávají v klidu, nemá tendenci se toulat. Snižuje se tak riziko úrazu a obtěžování majitelů fen. Kastrace ale neodstraní problémové chování, nečekejte, že se vykastrovaný pes stane ze dne na den poslušným beránkem.
Vždy je nutné vykastrovat kryptorchidy, tj. psy, kterým jedno nebo obě varlata nesestoupila do šourku, neboť nesestouplé varle je náchylnější k rakovině.
Kastrace je zbytečná u ovladatelných psů, kteří se netoulají.

Kdy?

Kdykoliv, běžně je kastrace prováděna kolem věku 12-18 měsíců, kdy psi začnou svým teskněním po hárajících fenách majitele obtěžovat.

Jak?

Před zákrokem je nutná 12 hodinová hladovka, aby se snížilo riziko zvracení. Zákrok se provádí v plné narkóze a doba od podání anestetik do předání zvířete majiteli se pohybuje mezi 60-90 minutami.
Vlastní zákrok spočívá v rozříznutí kůže na šourku nebo před ním, postupném vytlačení
varlat do rány, jejich podvázání a následném odstřižení. U zdravého zvířete dochází k velmi malému krvácení. Pokud se provádí řez mimo šourek, rána se šije. Po operaci se podají analgetika proti pooperační bolesti. Pes je propouštěn domů částečně nebo úplně probuzený.
V případě kastrace kryptorchidů, u kterých zůstalo varle v dutině břišní, se postupuje stejně jako u kastrace feny.

Jaké jsou možné komplikace?

Výjimečně se mohou vyskytnout komplikace během narkózy a po ní v podobě
kardiovaskulárních problémů či zhoršené činnosti ledvin. U kryptorchidů, je-li zapotřebí otevřít dutinu břišní, se může objevit vnitřní krvácení, embolie, pooperační kýla apod.
Volejte, pokud pes ztrácí vědomí, ztěžka dýchá, je zcela apatický (nereaguje na oslovení nebo pohlazení), do 24hodin po operaci nezačne močit nebo nepije, opakovaně zvrací, má teplotu.

 

 

Den po operaci by se měl pes zotavit v teplém prostředí. Ihned musí mít přísun k vodě, krmení většinou odmítá a hůře se pohybuje. Třetí den již normálně žere a pije.

Psi po kastraci velmi snadno ztloustnou. Snižte proto ihned množství podávané energie, tj. přejděte na light krmiva a dodržujte doporučené dávkování. Psa prvního půl roku po kastraci měsíčně važte a nedopusťte zvýšení váhy o víc než 5%. Po této době se již nastavení organizmu stabilizuje.

Několik týdnů po operaci může v důsledku hormonálních změn dojít k přelínání.

zpět