Home O nás Pes Kočka Hlodavec Články

Běžně prováděné zákroky

 

Co je dobré vědět předem

Všechny chirurgické zákroky v naší ordinaci provádíme co nejšetrněji vzhledem ke zvířeti, teprve na druhém místě zvažujeme cenu. Snažíme se přednostně volit kombinaci celkově a místně působících moderních preparátů a snížit tak riziko komplikací. Takový postup je  pracnější a náklady na léky jsou vyšší než u běžně užívané kombinace atropin - xylazin - ketamin, která je sice spolehlivá, ale vyskytuje se u ní mnohem častěji zvracení, zástavy dechu a oběhové selhání. Je-li pro vás rozhodující nejnižší cena,  nepochybně najdete v našem okolí večerní ordinace, kde za požadovaný zákrok zaplatíte méně.

Výše uvedené chirurgické zákroky jsou považovány za rutinní, což ale neznamená, že jsou 100% bezrizikové. Jakýkoliv zákrok v plné anestezi může skončit v důsledku nepředvídatelných komplikací úmrtím pacienta ( a to platí nejenom pro zvířata). Slovo rutinní vyjadřuje, že se takové operace provádí často a operatér má postup zažitý, nikoliv, že se nemůže nic stát.

Používáním moderní přístrojové techniky a vytvořením místa anesteziologa se operace stávají bezpečnější, ovšem cena zákroku je pochopitelně výrazně vyšší a musíte si pro něj dojet na nějaké pracoviště, které podobné vybavení uživí. Pokud se pro tuto cestu rozhodnete, nechte si tam vždy podrobně vyložit, jak bude zákrok probíhat. Je smutnou skutečností, že na řadě klinik zaplatíte o řád více za operaci provedenou zcela stejným způsobem jako v naší ambulanci.

Věnujte pozornost předoperační a pooperační péči. Máme pro vás připravené písemné materiály, které se vám snažíme dát již před zákrokem, abyste si je mohli prostudovat předem. Pokud není cokoliv jasné, zeptejte se. Podcenění přípravy na operaci nebo zanedbání pooperační péče může dobrý výsledek operace zhatit.

Komplikace se mnohem častěji vyskytují u zvířat s nadváhou. Taková zvířata špatně snáší narkózu (jejich tělo podstatně hůře odbourává anestetika) a při zákrocích v břiše ztrácí mnohem více krve, neboť břišní tuk je silně protkaný cévami, které se při operaci naruší. Plánujete-li zákrok a vaše zvíře má nadváhu, doporučujeme operaci odložit a nejdříve snížit hmotnost.