Home O nás Pes Kočka Hlodavec Články

Vakcinace

Proč?

Psy, kočky i králíky tak lze chránit proti nebezpečným nemocem. Bližší informace najdete v sekci Péče o...

Kdy?

Obecné vakcinační schéma je shodné pro kočky i psy. Mláďata se vakcinují ve stáří 6-8-12 týdnů, resp. 8 a 12 týdnů. U psů je  navíc povinná vakcinace proti vzteklině mezi 4.-6. měsícem stáří. Každý rok je pak nutné přeočkování.
Před očkováním by mělo být zvíře v dobrém zdravotním stavu a nejméně týden předem odčerveno, popř. ošetřeno spot-on preparátem proti parazitům.

Králíci se vakcinují v lednu až březnu  s přeočkováním na podzim nebo opět v předjaří, záleží na nákazové situaci.

Jak?

Vakcíny se aplikují pod volnou kůži - u psů v oblasti lopatek, u koček a králíků v oblasti krku. Místo vpichu se nedezinfikuje! I stopy dezinfekce by mohly zničit podstatnou část vakcíny.

Co potom?

První týden po vakcinaci je vhodné zvíře příliš nezatěžovat (fyzická námaha, odčervování, preparáty spot-on). Do 6 hodin po očkování se může vyskytnout reakce, při které se objeví otok místa vpichu a/nebo otok jinde na těle. V takovém případě vždy zavolejte nebo přijďte do ordinace, aby se možné komplikace podchytily včas, a byl proveden záznam do karty.

zpět